تصویر ثابت

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص زمان انجام مصاحبه ازآن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال1398 كه در زمان اعلام نتايج نهايي براي آنها يكي از كدهاي 11، 12، 14، 15 ،17 ،18 ،19، 20، 21 ، 22 ،23 ، 24، 25، 26، 29 و 30 اعلام گرديده است

گروه آموزشی راه دانشگاه

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص زمان انجام مصاحبه ازآن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال1398 كه در زمان اعلام نتايج نهايي براي آنها يكي از كدهاي 11، 12، 14، 15 ،17 ،18 ،19، 20، 21 ، 22 ،23 ، 24، 25، 26، 29 و 30 اعلام گرديده است

عنوان بنر

آگهی

عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

مطالب پیشنهادی

مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی ( ویژه آزمون سراسری 1399 )

http://s8.picofile.com/file/8344253368/%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87.gif

http://s9.picofile.com/file/8361567768/%DA%AF%DB%8C%D9%81_468_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.gif

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص زمان انجام مصاحبه

  • 10:3
  • 139 بازدید
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص زمان انجام مصاحبه ازآن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال۱۳۹۸ كه در زمان اعلام نتايج نهايي براي آنها يكي از كدهاي ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵ ،۱۷ ،۱۸ ،۱۹، ۲۰، ۲۱ ، ۲۲ ،۲۳ ، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۹ و ۳۰ اعلام گرديده است

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص زمان انجام مصاحبه ازآن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال1398 كه در زمان اعلام نتايج نهايي براي آنها يكي از كدهاي 11، 12، 14، 15 ،17 ،18 ،19، 20، 21 ، 22 ،23 ، 24، 25، 26، 29 و 30 اعلام گرديده است

پيرو اطلاعيه مورخ 98/06/23 درخصوص اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون سراسري سال 1398 مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان، بدين‌وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال 1398 كه در زمان اعلام نتايج نهايي بجاي كد قبولي و يا علاوه بر كدرشته محل قبولي متمركز براي آنان يكي از كدهاي 11 و 17 (دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي)، 12(دانشگاه شاهد)، 14(دانشگاه علوم قضايي)، 15 (مديريت بيمه اكو دانشگاه علامه طباطبايي)، 18 (دانشكده غيرانتفاعي رفاه)، 19 (دكتري پيوسته بيوتكنولوژي دانشگاه تهران)، 20 (بورسيه سپاه)، 21 (دانشگاه شهيد مطهري)، 22 (بورسيه وزارت دفاع)، 23 (دانشگاه صداو سيما) ، 24 (دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا/ع/ مشهد)، 25 (بورسه ارتش)، 26 (بورسيه نيروي انتظامي)، 29 (كارداني فوريتهاي پزشكي) و 30 (مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه- قم) اعلام گرديده، مي‌رساند با توجه به اولويت كدرشته محل انتخابي، اين افراد در رديف معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت براي انجام مصاحبه و مراحل گزينش در رشته‌هاي تحصيلي انتخابي دانشگاهها و موسسات فوق  قرار گرفته‌اند و مي‌بايست براي انجام مراحل مصاحبه و گزينش به شرح جدول ذيل و همچنين موارد اعلام شده در بند 2 اين اطلاعيه، با به همراه داشتن مدارك مورد نياز شامل: اصل و يك سري تصوير شناسنامه و كارت ملي، تصوير آخرين مدارك تحصيلي (اعم از ديپلم نظام قديم، نظام جديد، پيش‌دانشگاهي و يا كارداني) به موسسات ذيربط مراجعه نمايند.

1- معرفي­ شدگان كدهاي 12 (دانشگاه شاهد)، 14 (دانشگاه علوم قضايي)، 15 (مديريت بيمه اكو دانشگاه علامه طباطبايي)،  18 (دانشكده غيرانتفاعي رفاه)، 19 (دكتري پيوسته بيوتكنولوژي دانشگاه تهران)، 20  (بورسيه سپاه) ،  21 (دانشگاه شهيد مطهري)،  22 (بورسيه وزارت دفاع) ، 23 (دانشگاه صداو سيما)، 24 (دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا/ع/ مشهد)، 25 (بورسيه ارتش)، 26 (بورسيه نيروي انتظامي)، 29 (كارداني فوريتهاي پزشكي) و 30 (مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه- قم) لازم است به منظور انجام مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش رشته معرفي شده مطابق توضيحات جدول ذيل عمل نمايند.

 

كد اعلام شده

نام دانشگاه

زمان مراجعه

ساعت مراجعه

آدرس محل مصاحبه

كد 12

دانشگاه شاهد

از طرف دانشگاه با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.

كد 14

دانشگاه علوم‌قضايي

از طرف دانشگاه با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.

كد 15

دانشگاه علامه طباطبائي

شنبه مورخ 98/07/06

ساعت 8 صبح

تهران- خيابان شهيدعباسپور(توانيرسابق)- خ نظامي­گنجوي نبش كوچه هفت پيكر. ضمناً چنانچه داوطلبان مداركي دال بر گذراندن آزمون‌هاي استاندارد زبان انگليسي نظير تافل و آيلتس دارند، مستندات مربوطه را به همراه داشته باشند. همراه داشتن كارت ملي و شناسنامه الزامي است

كد 18

دانشكده غيرانتفاعي رفاه

از طرف دانشگاه با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.

كد 19

دانشگاه تهران

از طرف دانشگاه با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.

كد 20

بورسيه سپاه

از طرف گزينش علوم پزشكي بقيه الله /عج/ با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.

كد 21

دانشگاه شهيد مطهري

از طرف دانشگاه با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.

كد 22

بورسيه وزارت دفاع

از طرف گزينش وزارت دفاع با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.

كد23

صدا و سيما

از طرف دانشگاه با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.

كد24

دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا/ع/مشهد

از طرف دانشگاه با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.

كد 25

بورسيه ارتش

از طرف گزينش علوم پزشكي ارتش با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.

كد 26

بورسيه نيروي ­انتظامي

از طرف گزينش نيروي انتظامي با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.

كد 29

كارداني فوريتهاي پزشكي

از طرف دانشگاه با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.

كد 30

تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه-قم

از طرف دانشگاه با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.

2-معرفي شدگان (كدهاي 11 و 17) پرديسهاي دانشگاههاي فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي ـ تهران

داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏ شدگان هريك از كدرشته‌هاي تحصيلي متمركز پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ـ تهران (رشته‌هاي مخصوص داوطلبان بومي و داراي تعهد استخدام) با كدهاي 11 و 17 اعلام گرديده، لازم است براي انجام مراحل مختلف مصاحبه اختصاصي و با در دست داشتن مدارك مورد نياز و براساس برنامه زماني مندرج در جدول مندرج در بند 13 و به آدرس‌هاي جدول پيوست اطلاعيه مراجعه نمايند.

تذكر مهم: انجام مصاحبه اختصاصي و بررسي صلاحيت‌هاي عمومي معرفي‌شدگان كدهاي 11 و 17 رشته‌هاي تحصيلي متمركز و دانشگاههاي فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي در آزمون سراسري سال 1398 در دو بخش مجزا خواهد بود، معرفي‌شدگان دقت نمايند كه در مراحل مورد نظر شركت نموده باشند.

الف ):نحوه تكميل و ارسال فرم مشخصات بررسي صلاحيت‌هاي عمومي گزينش

توجه آن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال 1398 را كه اسامي آنان در رديف پذيرفته‌شدگان چند برابر ظرفيت (كدهاي11 و 17) هريك از رشته‌هاي دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي اعلام شده است، به رعايت دقيق موارد ذيل معطوف مي­دارد:

1- پس از تهيه يك نسخه پرينت فرم اطلاعات فردي (اين فرم در ذيل اين اطلاعيه قابل دريافت است) از سايت سازمان سنجش آموزش كشور، نسبت به تكميل دقيق آن و الصاق يك قطعه عكس اقدام و به همراه تصوير صفحات شناسنامه و كارت ملي حداكثر ظرف مدت 48 ساعت از تاريخ انتشار اطلاعيه در سايت، به وسيله پست پيشتاز به هسته گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود ( نشاني مندرج در جدول شماره 2 پيوست اين اطلاعيه )ارسال و يا به صورت حضوري ارايه نمايند.

2- لازم است در تكميل فرم مشخصات دقت كافي معمول گردد. بديهي است مسئوليت هرگونه نقص و نارسايي در تكميل فرم به عهده داوطلب خواهد بود. 

3- عدم تكميل فرم اطلاعات و يا عدم ارسال به موقع آن به هسته گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت، به منزله انصراف از تحصيل در دانشگاه هاي مذكور بوده و برابر مقررات تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.

تذکر مهم: معرفي‌شدگان دقت نمایند که موظفند علاوه برحضور در مصاحبه اختصاصي براساس استان بومی، طبق بخش " نحوه تكميل و ارسال فرم مشخصات بررسي صلاحيت هاي عمومي گزينش "حداكثر ظرف مدت 48 ساعت از زمان انتشار این اطلاعیه، جهت انجام مراحل بررسي صلاحيت هاي عمومي و مصاحبه گزينش به هسته گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود (نشاني مندرج در جدول پيوست اطلاعيه) با در دست داشتن فرم اطلاعات فردي و ساير مدارك مربوط مراجعه نمايند.

- حضور نیافتن در مهلت مقرر برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن به هر دلیل به منزله انصراف از تحصیل در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی می­گردد و مسئولیت آن صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.

ب): اقدامات لازم براي انجام مصاحبه گزينش و مصاحبه اختصاصي:

مصاحبه جزئي از شرايط قانوني در مراحل آزمون سراسري براي پذيرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي مي‌باشد. انجام مصاحبه تخصصي صرفاً در مهلت مقرر مندرج در اين اطلاعيه  امكان پذيرمي‌باشد. انجام مصاحبه مجدد و يا تمديد مهلت اعلام شده، تحت هر شرايطي به هيچ عنوان امكان پذير نخواهد بود.

1- نام، نشاني و شماره تلفن مراكز مجري مصاحبه اختصاصي از معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي متمركز آزمون سراسري سال 1398 در رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه شهیدرجایی با عنوان جدول شماره 1 پيوست اطلاعيه مي­باشد.

تذکر مهم :  معرفي شدگان دقت نمايند چنانچه تغييري در مراكز مجري مصاحبه ايجاد گردد متعاقبا از طريق اداره كل آموزش وپرورش استان بومي داوطلب، اعلام خواهد شد.

2-حضور نیافتن در مهلت مقرر براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش آن به هر دليل، به منزله انصراف از تحصيل در رشته‌هاي مورد نياز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تلقي مي‌گردد و مسئوليت آن صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.

3-از معرفي شدگاني مصاحبه اختصاصي به عمل خواهد آمد كه داراي شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه شماره (2) راهنماي انتخاب رشته  آزمون سراسري سال 1398 و اطلاعيه‌هاي اصلاحي بعدي ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور (كسب نمره علمي كل6500 و بالاتر در زيرگروه گروه آزمايشي مربوط براي مجاز شدن براي انتخاب رشته، داشتن حداقل معدل كل 14 دردوره متوسطه­ي دوم (معدل سه پايه  اول، دوم و سوم)، بومي بودن در كدرشته محل انتخابي، برخورداري از سلامت كامل تن و روان و شرايط مناسب جسماني برای حسن انجام وظیفه معلمی، داشتن حداكثر سن 22 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه (76/07/01 به بعد) و ...) باشند. درغير اين صورت انجام مصاحبه اختصاصي، منتفي خواهد بود.

تذكر مهم: حداقل معدل و حداكثر سن، تحت هيچ شرايطي تغيير نخواهد كرد.

4-ويژگي هاي جسماني معرفي شدگان چندبرابر بايد توسط پزشك معتمد واجد شرايط آموزش و پرورش، صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه مورد تأييد قرارگيرد. در غير اين صورت انجام مصاحبه امكان پذير نخواهد بود.

5- معرفي داوطلب از سوي سازمان سنجش آموزش كشور به آموزش و پرورش جهت بررسي صلاحيت هاي عمومي، اختصاصي و همچنين بررسي ويژگيهاي جسماني به منزله قبولي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تلقي نمي­گردد.

در صورت تاييد صلاحيتهاي افراد معرفي شده  از سوي آموزش و پرورش (موفقيت در مصاحبه اختصاصي و تاييد صلاحيت­هاي عمومي )،گزينش علمي نهايي آنان در مقايسه با ساير داوطلبان آزمون ، براساس ضوابط و نمرات علمي كه در آزمون كتبي (كنكور) كسب نموده اند و با در نظر گرفتن الويتهاي انتخابي داوطلب توسط سازمان سنجش و آموزش كشور صورت خواهد گرفت.

تبصره): داوطلبان معرفي شده در صورت عدم تمايل به تحصيل در كدرشته محل انتخابي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي مي­توانند در زمان انجام مصاحبه با ارائه درخواست كتبي نسبت به انصراف از مصاحبه براي پذيرش در دانشگاههاي مزبور اقدام نمايند و يا در مراحل مصاحبه اختصاصي و بررسي صلاحيت‌هاي عمومي شركت ننمايند.

6- با توجه به اصلاحات دفترچه شماره (2) آزمون سراسري سال 1398 به داوطلبان معرفي شده براي انجام مصاحبه تخصصي، توصيه مي‌شود اصلاحات بعدي دفترچه مزبور را از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به دقت مطالعه نموده و  براساس آخرين اصلاحات اعلام شده، براي مصاحبه تخصصي اقدام نمايد.

7- تغییر رشته و گرايش، تغيير اولويت، تغيير دوره تحصیلی، انتقال وجابه جايي دربين دانشگاه ها و بلعكس دربدو ورود و يا در طول تحصیل تحت هيچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود.

8-تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به کار و ایفای تعهد، تحت هر شرایط اعم از تأهل، تجرد، بُعد مسافت، تکفل، سرپرستي خانواده، فوت والدین و غیره ... ممنوع می باشد.

9- مسئوليت رعايت شرايط وضوابط عمومي واختصاصي آزمون سراسري سال 1398  از سوي كليه داوطلبان متقاضي و همچنين مقررات نظام وظيفه عمومي (داوطلبان ذكور) در مراحل مختلف آزمون مزبور، به عهده آنان خواهد بود.

10-محل تحصيل پذيرفته­ شدگان پس از ثبت نام قطعي، توسط پرديس ها در واحدهاي تابعه (سطح استان) طبق جدول شماره (1) صفحه 4 بخش پيوست دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398 تعيين خواهد شد. 

تبصره1 : در كلاس­هايي كه به حدنصاب لازم (حداقل 20 نفر ) براي تشكيل در پرديس محل قبولي نرسد، سازمان مركزي دانشگاه فرهنگيان به تشخيص خود نسبت به جابه‌جايي پذيرفته‌شدگان درسطح پرديس‌هاي كشور اقدام خواهد نمود. پذيرفته شدگان حق هيچگونه اعتراضي را نخواهند داشت در غير اين صورت قبولي آنان " كان لم يكن " تلقي خواهد شد.

تبصره2 : انتقال و جابه جايي در بين پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان ممنوع مي باشد.

11- مصاحبه در پرديس­هاي دانشگاه فرهنگيان (مراكزمجري مصاحبه دراستانها) با توجه به گروه آزمايشي داوطلب، براي كليه كد رشته‌ محل‌هاي مورد نياز آموزش وپرورش مندرج در دفترچه شماره(2) گروه آزمايشي مربوط، در  دانشگاههاي  مزبور مي باشد.

12-جهت شركت در مصاحبه به همراه داشتن اصل و تصوير مدارك (كارت ملي، شناسنامه، دفترچه درماني (درصورت وجود)، ديپلم و يا گواهي تأييد شده كه معدل كل در آن قيد شده است) و يك قطعه عكس 4 ×3  كه در سال جاري گرفته شده باشد (ترجيحاً عكسي كه موقع ثبت‌نام در آزمون از طريق پست الكترونيكي به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال شده است)، الزامي است .

13- زمان مصاحبه معرفي شدگان: روز شنبه مورخ  97/07/06 لغايت روز پنج شنبه مورخ  98/07/11 (صبح ازساعت 8 تا 13 و بعد از ظهر14 تا  18 ) است. انجام مصاحبه تخصصي استان بومي داوطلب و بررسي صلاحيت هاي عمومي گزينش استان اقامت داوطلب.

 

شروع مصاحبه

پايان مصاحبه

شنبه

98/07/06

پنج شنبه 

98/07/11

تذكر: 1 - زمان دقيق انجام مصاحبه از داوطلبان معرفي شده، به وسیله ی مركز مجري مصاحبه، تعيين  خواهد شد.

2-  معرفي شدگان موظفند با مراجعه به سايت مركز مجري مصاحبه ويا اداره كل آموزش وپرورش استان بومي از زمان و مكان دقيق مصاحبه مطلع شوند.معرفي شدگان لازم است قبل از 98/07/06ازطريق سايت اينترنتي و تلفن پرديس مجري مصاحبه ويا مراجعه حضوري، از روز وساعت دقيق مصاحبه خود مطلع شوند.

14- براساس رديف 11 جدول تعرفه هاي آزمون سراسري، موضوع مصوبه هئيت محترم وزيران در جلسه مورخ 97/09/18 به شماره ابلاغي 124415/ت 55778هـ مورخ 97/09/21 ، هريك از داوطلبان معرفي شده بارعايت موارد فوق، مبلغ سيصد وچهل هزارریال (340000) به حسابي كه در زمان مصاحبه اختصاصي  اعلام مي­گردد واریز نموده و اصل فیش واریزی را به مركز مجری مصاحبه تحویل نمایند.

توجه: از داوطلباني كه فاقد شرايط اختصاصي آموزش وپرورش بوده وبدون توجه به ضوابط اعلام شده اقدام به انتخاب رشته نموده اند مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيت هاي عمومي به عمل نخواهد آمد بنابراين اين گونه داوطلبان از واريز مبلغ مزبور خود داري نمايند بديهي است مبلغ واريزي برگشت داده نمي شود. 

15- چنانچه فردي با ارائه اطلاعات نادرست پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص گردد كه شرايط لازم را نداشته است درهرمرحله از ثبت نام، تحصيل ويا استخدام آزمايشي وقطعي، قبولي وي لغو مي گردد وحسب مورد مكلف به پرداخت خسارت هاي ناشي از آن خواهدبود.

تذکرات مهم:

1) در صورتی که روزهای تعيين شده  برای  انجام مصاحبه معرفي شدگان کفایت ننمايد،  ممکن است مصاحبه داوطلب درروزهای بعد از تاریخ اعلام شده در جدول نيز( حداكثر تا مورخ98/07/11) ادامه یابد.

2) از داوطلبان محترم درخواست می‏شود جهت انجام مصاحبه اختصاصي در روز وتاریخ تعیین شده در این اطلاعیه به محل تعیین شده مراجعه نمایند.

3)كليه معرفي شدگان كدهاي (11و17) دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي مكلفند، فرم " اعلام  آمادگي  براي پذيرش و انجام مصاحبه اختصاصي " را تكميل  و در زمان  مراجعه براي انجام مصاحبه اختصاصي( درمهلت مقرر) به مركز مجري مصاحبه در استان بومي خود تحويل نمايند. 

 فرم اطلاعات فردي فرمت PDF

آدرس مراكز مصاحبه 98 فرمت PDF

فرم اعلام آمادگي براي پذيرش  مصاحبه 98 فرمت PDF

نشاني و شماره تلفن هسته ها فرمت PDF 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
مطالب مرتبط:
لایک : 0
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]

عنوان باکس

عنوان باکس

گالری تصاویر

طراح قالب:  سایت ستاپ