تصویر ثابت

آزمون دکتری ،phd،شرحی در مورد کنکور دکتری،داوطلبان کنکور دکتری

گروه آموزشی راه دانشگاه

آزمون دکتری ،phd،شرحی در مورد کنکور دکتری،داوطلبان کنکور دکتری،شرایط پذیرش دانشجو،کنکور سراسری ،کنکور 98،

عنوان بنر

آگهی

عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

مطالب پیشنهادی

مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی ( ویژه آزمون سراسری 1399 )

http://s8.picofile.com/file/8344253368/%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87.gif

http://s9.picofile.com/file/8361567768/%DA%AF%DB%8C%D9%81_468_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.gif

گزارش مختصري دربارة آزمون ورودي دوره دکتري (Ph.D) نيمه‌متمرکز سال 1398

  • 0:34
  • 356 بازدید

Image result for ‫دانشگاه‬‎

دکتر حسين توکلي، مشاور عالي سازمان سنجش آموزش کشور، گزارش مختصري دربارة آزمون ورودي دوره دکتري (Ph.D) نيمه‌متمرکز سال 1398 ارايه کرد:

1- ثبت‌نام براي شرکت در آزمون ورودي دوره دکتري (Ph.D) نيمه‌متمرکز سال 1398 در هفت گروه آموزشي ....

دکتر حسين توکلي، مشاور عالي سازمان سنجش آموزش کشور، گزارش مختصري دربارة آزمون ورودي دوره دکتري (Ph.D) نيمه‌متمرکز سال 1398 ارايه کرد:

1- ثبت‌نام براي شرکت در آزمون ورودي دوره دکتري (Ph.D) نيمه‌متمرکز سال 1398 در هفت گروه آموزشي و 245 کد رشته ‌امتحاني، شامل: ‌62 کد رشته امتحاني در گروه علوم انساني، 46 کد رشته امتحاني در گروه علوم پايه، 60 کد رشته امتحاني ‌در گروه ‌فني و مهندسي، 35 کد رشته امتحاني در گروه کشاورزي و منابع طبيعي، 7 کد رشته امتحاني در گروه هنر، 26 کد رشته امتحاني در گروه دامپزشکي و 9 کد رشته امتحاني در گروه زبان، براي پذيرش دانشجو در دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه پيام‌نور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي و پرديس‌ خودگردان دانشگاه‌ها از روز سه ‌شنبه 6/9/1397 (6 آذر ماه 97) از طريق ‌سايت سازمان ‌سنجش آموزش کشور آغاز شد و با در نظر گرفتن مهلت تمديد شده، در روز پنجشنبه 15/9/1397 (15 آذرماه 97) پايان پذيرفت.

2- با توجه به ضوابط، هر داوطلب براساس علاقه فقط مي‌توانست در يک کد رشته امتحاني (بر اساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنما ثبت‌نام و شرکت در آزمون)، ثبت‌نام و در آزمون آن شرکت نمايد.

3- بر اساس مقررات اعلام شده، داوطلبان ضرورت داشته است که پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون ورودي دوره دکتري (Ph.D)نيمه‌متمرکز سال 1398 (که همزمان با شروع ثبت‌نام روي سايت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت) و همچنين اطلاعية تکميلي اين سازمان که در روز شنبه 3/9/97 (سوم آذرماه 97) روي سايت سازمان قرار گرفت، در صورت واجد شرايط بودن، در مهلت تعيين شده، شخصاً به سايت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به تکميل تقاضانامه اينترنتي ثبت‌نام اقدام نمايند.

4- براي شرکت در آزمون دوره دکتري (Ph.D) نيمه‌متمرکز سال 1398، تعداد 195600 نفر ثبت‌نام نموده‌اند که از اين تعداد، 84001 نفر زن و 111599 نفر مرد هستند؛ به عبارت ديگر، 95/42 درصد داوطلبان زن و 05/57 درصد آنان مرد هستند.مار داوطلبان ثبت‌نام‌ کننده براي شرکت در آزمون دوره دکتري (Ph.D) نيمه‌متمرکز سال 1398 به تفکيک گروه آموزشي و جنس، به شرح جدول زير است:

آمار داوطلبان ثبت‌نام ‌کننده براي شرکت در آزمون ورودي دوره دکتري (Ph.D) نيمه‌متمرکز سال 1398

به تفکيک گروه آموزشي و جنس

گروه آموزشي
جمع
زن
مرد
درصد زن
درصد مرد
تعداد کد
رشته‌هاي امتحاني
علوم انساني
117031
49755
67276
51/42
49/57
62
علوم پايه
17395
11104
6291
83/63
17/36
46
فني و مهندسي
34486
8968
25518
00/26
00/74
60
کشاورزي و منابع طبيعي
10451
5364
5087
33/51
67/48
35
هنر
9832
5225
4607
14/53
86/46
7
دامپزشکي
2093
743
1350
50/35
50/64
26
زبان
4312
2842
1470
91/65
09/34
9
جمع کل
195600
84001
111599
95/42
05/57
245
 

5- آمار داوطلبان ثبت‌نام ‌کننده در آزمون دوره دکتري (Ph.D) نيمه‌متمرکز سال 1398، نسبت به آمار داوطلبان‌ثبت‌نام‌ کننده درآزمون دوره‌دکتري (Ph.D)نيمه‌متمرکز سال‌1397، تعداد39106 نفرکمتر است.

6- بر اساس برنامه زماني اعلام شده، کارت شرکت در آزمون و  برگ راهنماي مربوط، از روز سه‌شنبه 30/11/1397 (سي‌ام بهمن ماه 97) روي سايت سازمان سنجش آموزش کشور قرار مي‌گيرد؛ لذا داوطلبان ضرورت دارد که از روز سه‌شنبه 30/11/97 لغايت ساعت 24 روز پنجشنبه 2/12/97 (دوم اسفندماه 97) با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به دريافت پرينت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنماي مربوط، اقدام نمايند.

7- بر اساس برنامه زماني پيش‌بيني شده، آزمون ورودي دوره دکتري (Ph.D) نيمه‌متمرکز سال 1398، در هفت گروه آموزشي و در 245 کد رشته امتحاني، در روز جمعه 3/12/97 (سوم اسفندماه 97) در حوزه‌هاي امتحاني مربوط برگزار خواهد شد.

8- نحوه‌ پذيرش‌:

براساس قانون «سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور» پذيرش دانشجو در دوره دکتري (Ph.D) و دستياري رشته‌هاي گروه دامپزشکي، شامل دو مرحله است که هر يک از مراحل، مطابق با شيوه‌نامه اجرايي آزمون انجام مي‌گيرد:

9-‌ مرحله اول، آزمون متمرکز است که از سوي سازمان سنجش آموزش کشور انجام مي‌شود. پس از برگزاري آزمون، کارنامه‌اي شامل:‌ نمرات خام، تراز، نمره کل و... در هفته آخر فروردين ماه 1398 در اختيار داوطلبان قرار خواهدگرفت که داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، بر اساس برنامه زماني پيش‌بيني شده، در نيمه اول ارديبهشت ماه 1398 براساس آن ‌اقدام به ‌انتخاب رشته نموده و با توجه به کد رشته محل‌هاي انتخابي و حدّ نصاب نمره سنجش عمومي (آزمون متمرکز)، که با هماهنگي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده تعيين مي‌شود، با توجه به سهميه، به کد رشته محل‌هاي حايز حد نصاب معرفي خواهند شد.

10-‌ بر اساس قانون «سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي کشور» مصوب 18/12/94 (18 اسفندماه 94) ‌مجلس شوراي اسلامي و مصوبات «شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي» سنجش و پذيرش در مقطع دکتري ناپيوسته، برحسب هريک از شيوه‌هاي «آموزشي- پژوهشي» و «پژوهش محور» و به شرح زير انجام مي‌گيرد.

الف-‌  دکتري ناپيوسته آموزشي  پژوهشي:

(1)‌ آزمون متمرکز (50 درصد).

(2)‌ سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري (20 درصد).

(3)‌ مصاحبه علمي و سنجش عملي (30 درصد).

ب-‌  دکتري ناپيوسته پژوهش‌محور:

(1)‌ آزمون متمرکز (30 درصد).

(2)‌ سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري (20 درصد).

(3)‌ مصاحبه علمي و سنجش عملي (30 درصد).

(4)‌ تهيه طرح‌واره (20 درصد).‌

ج) تذکر مهم: لازم به ذکر است که اجراي مرحله اول (آزمون متمرکز)، از سوي سازمان سنجش آموزش کشور، و تخصيص امتياز مربوط به سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري، مصاحبه علمي و... از سوي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو انجام خواهد شد.

11- پذيرش نهايي داوطلبان: پذيرش نهايي، از بين داوطلبان معرفي شده به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، بر اساس نتيجه سنجش عمومي (آزمون متمرکز) و نتيجه مصاحبه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، بررسي مدارک و يا هر روش ديگر، مطابق آيين‌نامه‌هاي مربوط، اولويت کدرشته محل‌هاي انتخابي و ظرفيت اعلام شده و سهميه داوطلب صورت خواهد گرفت. شايان ذکر است که گزينش نهايي آزمون، بر اساس معيارهاي فوق انجام خواهد شد.

تبصره 1: نمره مصاحبه (ارزيابي سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري و مصاحبه علمي و سنجش عملي) بر اساس شيوه‌نامه ابلاغي، که ‌از سوي سازمان‌سنجش آموزش کشور به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي ارسال مي‌گردد، صورت خواهد گرفت و دانشگاه‌ها ‌براي کليه ‌افراد معرفي ‌شده، نمره‌اي مطابق با شيوه‌نامه مذکور تعيين و براي گزينش نهايي به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال مي‌کنند.

تبصره 2: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مي‌توانند، با توجه به نمرات داوطلبان و نظر گروه‌هاي آموزشي، حد نصاب (مرحله دوم) را براي داوطلبان تعيين و به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال کنند.

تبصره 3: دانشگاه‌ها مجاز به برگزاري آزمون کتبي و شفاهي از داوطلبان معرفي شده براي مرحله دوم بوده و نمره آنها در مقدار نمره مصاحبه علمي و سنجش عملي آنها لحاظ مي‌گردد.

تبصره 4: سهميه‌هاي رزمندگان و ايثارگران و مربيان، مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنما اعمال مي‌شود.

12-‌ امتياز متقاضيان آيين‌نامه استعدادهاي درخشان: داوطلبان واجد شرايط براي پذيرش در دوره دکتري (Ph.D) مي‌توانند بر اساس آيين‌نامه شماره 67272/21 مورخ 18/4/1393 و مصوبات مربوط شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم‌، تحقيقات و فناوري اقدام نمايند.

13-‌ بر اساس برنامه زماني پيش‌بيني شده، نتايج نهايي آزمون ورودي  دوره دکتري (Ph.D) نيمه متمرکز سال 1398 در دهه اول شهريور ماه 1398 از طريق سايت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد. 

مطالب مرتبط:
لایک : 0
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]

عنوان باکس

عنوان باکس

گالری تصاویر

طراح قالب:  سایت ستاپ