تصویر ثابت

تست , ریاضی و فنی , سنجش , سنجش 98 , همشاگردی , کنکور

گروه آموزشی راه دانشگاه

تست , ریاضی و فنی , سنجش , سنجش 98 , همشاگردی , کنکور

عنوان بنر

آگهی

عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

مطالب پیشنهادی

مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی ( ویژه آزمون سراسری 1399 )

http://s8.picofile.com/file/8344253368/%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87.gif

http://s9.picofile.com/file/8361567768/%DA%AF%DB%8C%D9%81_468_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.gif

نحوة پاسخگويي داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در آزمون سراسري 1397

  • 16:38
  • 351 بازدید

در جلسۀ آزمون سراسري سال 1397، 134 هزار و 58 داوطلب در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني حضور يافتند. وضعيت داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در آزمون سراسري 97 بيانگر اين نکته مهم است که اگر داوطلبي حتي به يکي از سؤال­هاي درسي که در آن ناتوان است و ضعف دارد، پاسخ صحيح بدهد ...

 

در جلسۀ آزمون سراسري سال 1397، 134 هزار و 58 داوطلب در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني حضور يافتند. وضعيت داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در آزمون سراسري 97 بيانگر اين نکته مهم است که اگر داوطلبي حتي به يکي از سؤال­هاي درسي که در آن ناتوان است و ضعف دارد، پاسخ صحيح بدهد (ضمناً به هيچ يک از سؤال‌هاي همان درس نيز  پاسخ غلط ندهد) از تعداد قابل توجهي از داوطلبان همين گروه آزمايشي، وضعيت بهتري خواهد داشت؛ چرا که متاسفانه تعداد قابل توجهي از داوطلبان، در تمامي دروس اين رشته نمره منفي يا صفر درصد کسب کرده‌اند.

در ضمن، وجود درصد منفي در همۀ درس­­هاي عمومي و اختصاصي، بيانگر آن است که به هيچ وجه نمي‌توان به سؤال‌هاي آزمون سراسري در يک درس به طور اتفاقي پاسخ داد و درصد خوب يا مثبتي نيز در آن درس کسب کرد؛ پس، اگر در درسي آمادگي نداريد بايد آمادگي لازم را براي دادن پاسخ صحيح  به حداقل چند سؤال آن درس کسب کنيد تا از تعداد قابل توجهي از داوطلبان که به درس مورد  نظر اصلاً پاسخ نمي‌دهند يا حتي درصد منفي کسب مي‌کنند، جلوتر باشيد.

 آمار ارايه شده در جدول‌ها همچنين تاييدي است بر اينکه کنکور، يک مسابقه است و قرار نيست که شما به همه سؤال‌هاي آن، پاسخ صحيح بدهيد؛ بلکه لازم است که در مقايسه با ساير داوطلبان، وضعيت بهتر

ي داشته باشيد، و اين امر، بدون دقت و هوشمندي در پاسخگويي به سؤال‌ها، به دست نخواهد آمد.

در اين جدول، غير از داوطلباني که به تمامي سؤال‌ها پاسخ غلط داده و در نتيجه درصد 33- را کسب کرده و داوطلباني که به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند، ساير داوطلبان در گروه‌هاي 10 درصدي مورد بررسي قرار گرفته‌اند، يعني داوطلباني که به 90 تا 99/99 درصد سؤال‌هاي يک درس پاسخ صحيح داده‌اند، در گروه 90 تا 100 درصد آمده‌اند يا داوطلباني که به 0 تا 99/9 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند در گروه 0 تا 10 درصد محاسبه شده‌اند.

ذکر اين نکته مهم است که آمار ارايه شده در  هر سال، با سال ديگر متفاوت است؛ براي مثال، سال 93 در درس زبان عربي و فرهنگ و معارف اسلامي هيچ يک از داوطلبان به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح نداده‌اند، اما سال 94، 228 داوطلب به 100 درصد سؤال‌هاي زبان عربي و 213 نفر به 100 درصد سؤال فرهنگ و معارف اسلامي پاسخ صحيح داده‌اند، سال 95، 44 داوطلب در درس زبان عربي و 39 داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسلامي به 100 درصد سؤال­ها پاسخ صحيح داده­اند، سال96،  32 داوطلب در درس زبان عربي و 3 داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسلامي به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند، و در سال 97، 23 داوطلب در درس زبان عربي و 1 داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسلامي به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند.

دقت داشته باشيد که در تعيين رتبۀ يک داوطلب، علاوه بر درصدهايي که وي در آزمون سراسري کسب کرده است، تاثير مثبت سوابق تحصيلي او  نيز  محاسبه مي‌شود (تا سال گذشته 25 درصد تاثير مثبت سوابق تحصيلي داوطلب در آزمون کتبي نهايي سال سوم  متوسطه و 5 درصد تاثير مثبت آزمون کتبي نهايي پيش‌دانشگاهي  محاسبه مي‌گرديد و امسال 30 درصد تاثير مثبت سوابق تحصيلي داوطلب که عبارت از نمرات اخذ شده در آزمون کتبي نهايي سال دوازدهم است، در نمره نهايي لحاظ مي‌شود)؛ يعني، امکان دارد که داوطلبي در آزمون سراسري درصدهاي مطلوبي کسب نکرده باشد، اما سوابق تحصيلي خوبي داشته باشد و سوابق تحصيلي مثبت، در پذيرش نهايي او مؤثر واقع شود.

 در جدول  ارايه شده در زير،  غير از داوطلباني که به هيچ يک از سؤال‌هاي دفترچه پاسخ نداده‌اند و کل پاسخنامۀ آنها سفيد بوده است (17 داوطلب)، داوطلباني که نمرۀ منفي کسب کرده‌ و داوطلباني که به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند، ساير داوطلبان در گروه‌هاي 10 درصدي مورد بررسي قرار گرفته‌اند؛ يعني داوطلباني که به 90 تا 99/99 درصد سؤال‌هاي يک درس پاسخ صحيح داده‌اند، در گروه 90 تا 100 درصد آمده‌اند؛ يا داوطلباني که به 0 تا 99/9 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند در گروه 0 تا 10 درصد محاسبه شده‌اند.

امسال در دو گروه آزمايشي علوم رياضي و فني و علوم تجربي، فقط يک داوطلب به 100 درصد سؤال‌هاي شيمي پاسخ صحيح داده است (روزبه امين تفرشي رتبه 5 کشوري گروه آزمايشي علوم رياضي و فني)، و جالب اينجاست که اين داوطلب، به گفتۀ خودش، به درس شيمي علاقه‌مند نبوده و براي همين وقت بيشتري را براي مطالعۀ اين درس اختصاص داده و در نهايت به 100 درصد سؤال‌هاي اين درس پاسخ صحيح داده است!

اين امر نشان مي‌دهد که دوست نداشتن و بي‌علاقگي، بهانۀ خوبي براي درس نخواندن نيست، بلکه بي‌علاقگي مي‌تواند عامل تلاش بيشتر و در نهايت کسب نتيجۀ بهتر نيز بشود، و اين به شيوۀ نگاه و نوع برخورد يک داوطلب با مشکل موجود بستگي دارد.

تعداد و ميانگين نمرات خام آزمون سراسري سال 1397 حاضران در جلسه گروه آزمايشي علوم  رياضي و فني
محدوده
ادبيات
عربي
معارف
زبان عمومي
رياضي
فيزيک
شيمي
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
سفيد
17
17
 -
17
 -
17
 -
17
 -
17
17
 -
کمتراز0
18659
-2/3
29919
-1/5
19095
-2/4
57188
-1/2
39198
-1/0
53907
-/9
58543
-1/1
از0تا10
28793
5/5
39055
5/4
28510
5/5
25655
5/0
65546
3/9
49217
4/0
42453
4/5
از10تا20
30967
15/2
30810
14/8
30872
15/2
16652
14/9
14965
14/3
14477
14/5
17499
14/5
از20تا30
20874
25/2
14907
24/8
20800
25/1
9225
25/1
6543
24/5
6620
24/8
7389
24/8
از30تا40
16826
35/0
8732
34/8
16160
34/9
7575
35/0
3532
34/5
4210
34/8
4139
34/7
از40تا50
8930
45/0
4392
45/0
8835
45/0
4726
45/1
2079
44/7
2416
45/0
2058
44/8
از50تا60
5434
54/7
2848
54/9
5873
54/8
4281
55/1
1116
54/9
1571
54/7
1155
54/6
از60تا70
2223
64/6
1549
65/1
2526
64/9
2877
65/3
635
64/6
851
65/0
449
64/8
از70تا80
1034
74/3
1115
75/2
1140
74/6
2612
75/5
305
74/6
499
74/7
257
74/5
از80تا90
243
84/2
544
85/4
211
84/5
1985
86/0
103
83/6
215
84/2
82
84/2
از90تا100
49
92/9
147
93/2
18
92/0
921
93/9
19
92/9
54
92/8
16
93/4
100درصد
9
100/0
23
100/0
1
100/0
344
100/0
0
 
4
100/0
1
100/0
کل
134058
19/7
134058
14/1
134058
19/8
134058
14/4
134058
7/0
134058
7/3
134058
6/9
 

نفرات برتر گروه آزمايشي علوم رياضي و فنيچه درصدهايي آورده‌اند؟

«اگر يک درس اختصاصي را 100 درصد بزنيد، حتماً رتبۀ دو رقمي مي­آوريد.»

 اين جمله را بارها از زبان داوطلبان آزمون سراسري شنيده‌ايم؛ افرادي که بر اساس شايعاتي که شنيده‌اند، تصور مي‌کنند که اگر روي يک درس که نقطۀ قوت آنهاست، سرمايه گذاري کنند و تلاش کنند تا به 100 درصد سؤال‌هاي آن پاسخ صحيح بدهند، رتبۀ ايده‌آلي در آزمون سراسري کسب خواهندکرد؛ در نتيجه تمام همّ و غمّ خود را صرف يک درس مي­کنند و با اين کار خود، دو آسيب جدي مي‌بينند: از يک سو احتمال اينکه بتوانند به 100 درصد سؤال‌هاي يک درس پاسخ صحيح بدهند، بسيار کم است، و از سوي ديگر  از درس­هاي ديگر باز مي­مانند و نمي‌توانند در سطح مناسبي به سؤال­هاي ساير دروس پاسخ دهند. همچنين نگاهي به وضعيت داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني سال گذشته، به ما نشان مي­دهد که حتي اگر داوطلبي در مهم­ترين درس اختصاصي خود نيز به 100 درصد سؤال­ها پاسخ صحيح بدهد، تضميني نيست که رتبۀ ايده‌آلي کسب نمايد؛ زيرا امسال 4 داوطلب در درس فيزيک، که در هر سه زير گروه اين گروه آزمايشي اهميت بسيار دارد، به 100 درصد سؤال‌هاي اين درس پاسخ صحيح داده‌اند، اما فقط يکي از اين 4 نفر، جزو داوطلباني است که رتبۀ زير 1000 کشوري کسب کرده است. همچنين 344 داوطلب در درس زبان به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند که از اين ميان، فقط 76 داوطلب جزو رتبه‌هاي زير 1000 کشوري هستند.

مي‌خواهيم بگوييم که حتي کسب درصد 100 در درسي مثل فيزيک، که براي بسياري از داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، درسي دشوار است و امسال 21/40 درصد داوطلبان در اين درس نمره منفي کسب کرده‌اند، نمي‌تواند موجب کسب رتبۀ عالي گردد.

نکتۀ جالب ديگر اين است که ميانگين نمره خام داوطلبان برتر آزمون سراسري سال 97 تقريباً در همۀ دروس حدود 70 درصد است و اين، به معناي آن است که به طور ميانگين، نفرات برتر آزمون سراسري به همۀ دروس توجهي يکسان  دارند و مي‌دانند که لازمۀ موفقيتشان اين است که همۀ دروس را مطالعه کنند و براي آنها وقت لازم را بگذارند.

در زير، درصدهاي نمرات خام داوطلبان داراي رتبه‌هاي زير 1000 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در تمامي دروس آزمون سراسري ارايه شده است. توجه داشته باشيد که اين آمار براي آزمون سراسري سال 1397 است و درصدهاي  ذکر شده در هر سال تغيير مي‌کند.

تعداد، ميانگين ، کمترين و  بيشترين درصد نمره خام داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني  در آزمون سراسري سال 1397  داراي رتبه کشوري کمتر  از 1000 

محدوده

ادبيات

عربي

معارف

زبان عمومي

تعداد

بيشترين درصد

کمترين درصد

ميانگين

تعداد

بيشترين درصد

کمترين درصد

ميانگين

تعداد

بيشترين درصد

کمترين درصد

ميانگين

تعداد

بيشترين درصد

کمترين درصد

ميانگين

سفيد

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

کمتراز0

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

از0تا10

0

 

 

 

1

8/0

8/0

8/0

0

 

 

 

4

9/4

2/7

6/0

از10تا20

0

 

 

 

2

18/7

18/7

18/7

0

 

 

 

9

20/0

12/0

16/8

از20تا30

2

26/7

24/0

25/4

4

29/4

22/7

26/7

9

29/4

22/7

27/1

28

29/4

21/4

25/2

از30تا40

7

38/7

33/4

36/2

9

40/0

32/0

36/8

20

40/0

30/7

36/0

40

40/0

30/7

35/9

از40تا50

38

49/4

41/4

45/6

28

49/4

41/4

45/8

85

49/4

41/4

45/8

72

49/4

41/4

45/8

از50تا60

127

60/0

50/7

56/5

98

60/0

50/7

55/6

219

60/0

50/7

56/1

123

60/0

50/7

55/4

از60تا70

263

69/4

61/4

65/6

162

69/4

61/4

65/6

282

69/4

61/4

66/0

117

69/4

61/4

65/6

از70تا80

367

80/0

70/7

75/1

282

80/0

70/7

75/7

284

80/0

70/7

75/3

171

80/0

70/7

75/6

از80تا90

144

89/4

81/4

84/4

289

89/4

81/4

85/7

93

89/4

81/4

85/0

209

89/4

81/4

86/2

از90تا100

43

96/0

90/7

93/1

106

96/0

90/7

93/2

6

94/7

90/7

92/0

150

96/0

90/7

94/0

100درصد

8

100/0

100/0

100/0

18

100/0

100/0

100/0

1

100/0

100/0

100/0

76

100/0

100/0

100/0

کل

999

100/0

24/0

71/1

999

100/0

8/0

75/7

999

100/0

22/7

65/7

999

100/0

2/7

72/8

تعداد، ميانگين ، کمترين و  بيشترين درصد نمره خام داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني  در آزمون سراسري سال 1397  داراي رتبه کشوري کمتر  از 1000

محدوده

رياضي

فيزيک

شيمي

 

تعداد

بيشترين درصد

کمترين درصد

ميانگين

تعداد

بيشترين درصد

کمترين درصد

ميانگين

تعداد

بيشترين درصد

کمترين درصد

ميانگين

 

سفيد

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

کمتراز0

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

از0تا10

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

از10تا20

0

 

 

 

0

 

 

 

3

20/0

15/3

16/9

 

از20تا30

2

29/7

28/4

29/1

0

 

 

 

6

29/6

21/0

25/5

 

از30تا40

9

38/9

30/3

35/9

3

39/3

34/1

37/6

49

40/0

31/5

36/7

 

از40تا50

52

50/0

40/2

46/6

17

49/7

40/8

47/2

119

49/6

41/0

46/2

 

از50تا60

199

60/0

50/4

55/9

124

60/0

50/4

56/1

275

60/0

50/5

55/7

 

از60تا70

361

69/8

60/5

65/1

278

69/7

60/8

65/7

265

69/6

61/0

65/0

 

از70تا80

264

80/0

70/4

74/7

342

80/0

70/4

75/1

193

80/0

70/5

74/7

 

از80تا90

96

89/7

80/3

83/5

189

89/7

80/8

84/4

73

89/6

81/0

84/4

 

از90تا100

16

95/8

90/2

92/4

45

97/1

90/4

92/6

15

96/2

90/5

93/2

 

100درصد

0

 

 

 

1

100/0

100/0

100/0

1

100/0

100/0

100/0

 

کل

999

95/8

28/4

66/7

999

100/0

34/1

72/1

999

100/0

15/3

62/2

  
مطالب مرتبط:
لایک : 0
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]

عنوان باکس

عنوان باکس

گالری تصاویر

طراح قالب:  سایت ستاپ