تصویر ثابت

دانشگاه های علوم انسانی

گروه آموزشی راه دانشگاه

شاخه تحصیلی علوم انسانی برای خود به طور مستقل آزمون ورودی و رشته‌هایی در سطح کارشناسی و کاردانی دارد.شاخه تحصیلی علوم انسانی دارای ۵ زیرگروه است.رشته‌های شاخه تحصیلی علوم انسانیزیر گروه ۱رشته زبان و ادبیات فارسیرشته دبیری زبان و ادبیات فارسیرشته زبان و ادبیات عربرشته دبیر زبان و ادبیات عربرشته مترجمی زبان عربیرشته ادبیات و زبان عربیرشته الهیات و معارف اسلامیرشته دبیری الهیات و معارف اسلامیرشته دبیری علوم دینیرشته کارشناسی تربیت مربی عقیدتی و سیاسیرشته کاردانی تربیت معلم قرآنرشته…

عنوان بنر

آگهی

عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

مطالب پیشنهادی

مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی ( ویژه آزمون سراسری 1399 )

http://s8.picofile.com/file/8344253368/%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87.gif

http://s9.picofile.com/file/8361567768/%DA%AF%DB%8C%D9%81_468_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.gif

معرفی رشته علوم انسانی و زیر شاخه ای آن

  • 23:30
  • 141 بازدید

شاخه تحصیلی علوم انسانی برای خود به طور مستقل آزمون ورودی و رشته‌هایی در سطح کارشناسی و کاردانی دارد.

عنوان باکس

عنوان باکس

گالری تصاویر

طراح قالب:  سایت ستاپ